ข้อมูลนักเรียน

Spread the love

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นอนุบาล 27613
ชั้นอนุบาล 312618
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10919
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 25611
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 311718
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4121123
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5131326
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 651217
รวมทั้งสิ้น7570145

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562