ข้อมูลบุคลากร

Spread the love

ข้อมูลครูและบุคลาการทางการศึกษา

ตำแหน่งชายหญิงรวมหมายเหตุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา11
ครู คศ.40
ครู คศ.3257
ครู คศ.211
ครู คศ.10
ครูผู้ช่วย11
เจ้าหน้าที่ธุรการ11
รวม3811