กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

Spread the love

9 มกราคม 2563 นายรังสรรค์ เกิดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง พร้อมคณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารีสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 ไปร่วมจัดกิจกรรมเดินทางไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลผักปังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่โรงเรียนบ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านโนนสลวย โรงเรียนบ้านโนนดินแดง และโรงเรียนบ้านพรมใต้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือ ฝึกความอดทนอดกลั้น การทำงานเป็นทีม มีความรักความสามัคคี รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ เป็นผู้มีระเบียบวินัย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>Click<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *