โครงการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Spread the love

7 กรกฎาคม  2565 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการดูแล และป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมี นางสาวภัทราภรณ์  ทานประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางทิพย์วัลย์  ระวิพันธ์ พยาบาลวิชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *